O grupie Komandor

Firma Komandor powstała w roku 1992 z inicjatywy obywateli Kanadyjskich tworzących ten sektor rynku. Idea stworzenia organizacji tego typu powstała w 1986 roku. Jak same daty wskazują przygotowania były prowadzone przez wiele lat w Toronto. Oparliśmy się na doświadczeniach ludzi sukcesu w Ameryce Północnej oraz dokonaniach firm z branży drzwi przesuwnych na całym świecie. Program, który przygotowaliśmy i wdrażamy zasadza się głównie na doświadczeniach firm francuskich, które najbardziej pasowały do realiów rynku międzynarodowego a w szczególności rynku Unii Europejskiej.
Plan całego przedsięwzięcia był bardzo prosty i zakładał trzy etapy:

  1. Pozyskać rynek przy pomocy Autoryzowanych Przedstawicieli. 
  2. Zdobyć potencjał w postaci: 
    • kapitału
    • nieruchomości
    • narzędzi zarządzających (kapitał ludzki, system komputerowy etc.)
  3. Zarządzać rynkiem jako lider przy współpracy Autoryzowanych Przedstawicieli.

Pierwszy etap został zrealizowany bardzo skutecznie w latach 1992 do 1994 roku i zakończył się pełnym sukcesem. W 1994 roku rynek Kanadyjski oraz część rynku Wschodnio Europejskiego była już objęta siecią Przedstawicieli Firmy Komandor. Czynnikami sprzyjającymi były potrzeby rynkowe i bardzo dobra polityka cenowa, która pozwalała na prowadzenie wysoce dochodowego interesu w każdych warunkach.

W latach 1994 - 1998 Komandor realizował drugi etap programu, który miał na celu prowadzenie działalności na tak wysokim poziomie, aby Komandor mógł stać się światową firmą w swojej branży. W tym czasie firma uruchomiła produkcję systemów drzwi przesuwanych i zabudowy wnętrz szaf Komandor oraz weszła w posiadanie dużego obiektu przemysłowego położonego w Kanadzie i Polsce oraz z Polski objęła eksportem rynki Europy Wschodniej (były blok wschodni), Europy Zachodniej i reszty świata.

W latach 1994 - 1998 powstał wyspecjalizowany program marketingowy "KOMANDOR STANDARD" oparty na programie komputerowym dla tej branży oraz zdobyto specjalistów do prowadzenia całego przedsięwzięcia. Od roku 1998 zaczęliśmy budować sieć Zakładów Kompletacji Komandor do obsługi programu "KOMANDOR STANDARD". Na terenie Polski powstało 16-ście takich zakładów, za których pomocą Komandor zarządza rynkiem Polskim, a w najbliższej przyszłości będzie zarządzał rynkiem Unii Europejskiej.

Obecnie realizujemy etap trzeci.

Meble na miarę...